Novejša zgodovina družine Fazarinc

Anton Fazarinc starejši je bil rojen v družini s štirimi otroki na Ostrožnem pri Celju, kjer se priimek v variantah Fasarinc, Fasarin, Fesarinc sledi vse od leta 1624. Družino, v kateri je bilo pet otrok, si je ustvaril z Marijo Zagožen iz Šentpavla pri Preboldu. Domačija na Ostrožnem je še vedno živa, vendar pod priimkom Lenasi. V pretežno kmetiški občini Celje - okolica so v zadnjih desetletjih 19. stol. prav tako potekali boji za prevlado med Slovenci in Nemci. Zlasti po letu 1890 se je tudi ob pomoči uglednih slovenskih politikov v občini Celje - mesto zmaga v okoliški občini dokončno nagnila v korist Slovencev. Anton Fazarinc je postal član občinskega odbora v okoliški občini že leta 1899, nato pa ga v raznih vodilnih vlogah srečujemo vse do 1931, v vlogi župana pa od leta 1911 do 1921. Na socialni lestvici se je povzpel kot posestnik in veletrgovec z vinom, njegova gostilna na Ostrožnem pa je bila vseskozi nacionalno, izobraževalno in kulturno središče kraja. Zaradi zaslug na področju javnega dela mu je kraljeva banska uprava z odlokom 24. 4. 1930 podelila red sv. Save V. stopnje, sresko načelstvo pa ga je 23. 3. 1931 imenovalo za častnega občana občine Celje - okolica. Anton Fazarinc mlajši je leta 1921 najprej odprl trgovino z mešanim blagom na križišču Vodnikove in Kralja Petra ceste. Leta 1927 je preselil trgovino na Kralja Petra cesto (danes Stanetova ulica). Potomci trgovca Fazarinc Antona v Celju so:

Anton Fazarinc -zdravnik v zdravstvenem domu Celje, kasneje minister za zdravstvo v Ljubljani; otroci Rok in Grega Fazarinc; oba živita v LJ

Franc Fazarinc, dr.sci., zdravnik v splošni bolnici Celje; otroci - Uroš in Mateja Fazarinc; Uroš živi v Celju

Ana Fazarinc; otroci - Cvetka in Bojan Selšek; oba živita v LJ